Styret

Styreleder: 
Jan Rune Fjeld 
Tlf: 900 58 837

Nestleder: 
Per-Jørgen Melnes

Styrerepresentanter: 
Monica Guldhaugen
Jane Britt Løland
Jan Rune Moseby
Bjørg Lunner
Dan Sammerud (ansattes representant)

Valgkomité

Leder:
Øyvind Sægrov
Tlf: 41 41 55 04

Representanter:
Alette Eldøy
Jon Hilding Bull

Årsrapporter

Vedtekter